Aktualności Aktualności

100 tysięcy drzew na 100 lecie odzyskania niepodległości

Dęby, lipy, wierzby i brzozy - sto tysięcy drzew na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. To ciekawy i ekologiczny sposób na uczczenie tej niezwykle ważnej rocznicy. Akcja odbywa się pod Patronatem Honorowym Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawickiego i była realizowana w ramach projektu „Niepodległa”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu we współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Poznaniu, Wielkopolskim Parkiem Narodowym oraz Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego przygotowali dla poznaniaków ponad 1000 sadzonek, różnych gatunków drzew.

Podczas niedzielnej akcji mieszkańcy Poznania mogli dostać wybraną przez siebie sadzonkę, warunek był jeden, w zamian trzeba było przekazać odpady do powtórnego przetworzenia - butelki plastikowe typu PET, baterie, puszki aluminiowe, czy makulaturę.

Akcja ta łączyła pamięć historyczną z troską o środowisko naturalne, którego ochrona powinna być obowiązkiem każdego obywatela. Poprzez powszechną akcję sadzenia drzew, chciano podkreślić, że proekologiczne działania każdego z nas mają wymierne znaczenie, szczególnie takie codzienne czynności, jak segregacja i właściwa utylizacja odpadów oraz szacunek dla pięknej polskiej przyrody, w tym także otaczającej nas zieleni na ulicach, osiedlach, skwerach, czy w parkach.

Doskonale to zrozumieli Poznaniacy, którzy po drzewka przychodzili całymi rodzinami. Mamy nadzieję, że ze wszystkich rozdanych sadzonek wyrosną dorodne drzewa.